Από το ξεκίνημα μας το 1992 μέχρι και σήμερα, η Δημιουργία έχει αναγνωριστεί ως μία από τις πρωτοπόρες εταιρείες στο χώρο των διαφημιστικών κατασκευών και έχει καταξιωθεί για την καινοτομία, την ευελιξία και την επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα των προτάσεων της.

Οι επικεφαλής της ομάδας και ιδρυτικά στελέχη της εταιρείας, Δέσποινα Παπαδουλή και Παναγιώτης Καρφόπουλος, με ενεργή συμμετοχή σε κάθε στάδιο της διαδικασίας καταφέρνουν να διασφαλίσουν κάθε φορά το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις μας στην Κηφισιά, η ομάδα των έμπειρων στελεχών μας σχεδιάζει και υλοποιεί την κατάλληλη κατασκευή για την προβολή των προϊόντων σας, με τεχνογνωσία, αφοσίωση και αποτελεσματικότητα έχοντας την υποστήριξη σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Copyright © 2024. All rights reserved.

Implemented by eXtend