Τμήμα Δημιουργικού Σχεδιασμού

Το δημιουργικό τμήμα της εταιρείας μας αναλαμβάνει τον σχεδιασμό/concept των POP υλικών με σκοπό να αναδείξει την επικοινωνιακή στρατηγική του πελάτη με τον καλύτερο τρόπο.

Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού

Eξειδικευμένα και έμπειρα στελέχη επανδρώνουν το σχεδιαστικό τμήμα της εταιρείας μας σχεδιάζοντας POP υλικά με προσήλωση στην λειτουργικότητα, την αισθητική και το χαμηλό κόστος.

Τμήμα Πωλήσεων

Η πελατοκεντρική φιλοσοφία μας και η βαθιά γνώση στον χώρο του Μarketing και των πωλήσεων διασφαλίζουν την επιτυχία του κάθε project με στόχο την μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη και την διατήρηση μίας μακροχρόνιας συνεργασίας.

Τμήμα Παραγωγής

Η κάθετη παραγωγική μας διαδικασία εξασφαλίζει την άριστη υλοποίηση των σχεδίων μας και την παράδοση τους στο συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα. Το τμήμα διασφάλισης ποιότητας λειτουργει σύμφωνα με το ISO 9001:2015 standard, το οποίο εξασφαλίζει την υψηλή και σταθερή ποιότητα των προιόντων μας καθώς και το after sales service.

Copyright © 2024. All rights reserved.

Implemented by eXtend